Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Formularze sądowe

Odnośnik do strony Ministerstwa Sprawiedliwości ze wzorami formularzy.Jak redagować pisma do Sądu. Zasady wspólne dla wszystkich kategorii spraw.

  1. Językiem urzędowym jest język polski,

  2. Pisma należy sporządzać czytelnie,

  3. Jeśli pismo jest kolejnym w danej sprawie, należy podać sygnaturę tej sprawy (tj. oznaczenie sprawy, np. II K 12/06),

  4. Pismo musi być podpisane przez jego autora,

  5. Pismo nie musi być zredagowane przez prawnika, ale prosimy o zwięzłe przedstawienie, czego się Państwo domagają i jakie jest uzasadnienie Państwa żądania. Niektóre pisma z mocy prawa muszą być jednak sporządzone i wniesione przez adwokata (np. art. 55§2 k.p.k.),

  6. Pismo powinno zawierać adres dla korespondencji na terenie Polski (nie musi to być adres zameldowania). Jeśli adres ten ulegnie zmianie w toku postępowania, należy o tym jak najszybciej zawiadomić Sąd,

  7. Jeśli przepis wymaga wniesienia pisma na formularzu, to stosowny formularz można pobrać w budynku Sądu albo znaleźć w internecie (link u góry strony),

  8. Niektóre pisma wymagają opłaty. Stosowne wezwanie zostanie Państwu przesłane na podany adres do korespondencji. Opłatę można uiścić w kasie Sądu Rejonowego, na poczcie lub w banku, a także naklejając na pismo znaki opłaty sądowej (do nabycia w Sądzie) - UWAGA, nie należy ich mylić ze znakami opłaty skarbowej!

  9. Jeśli pismo musi być wniesione w określonym terminie (np. apelacja czy zażalenie), to termin jest zachowany, gdy pismo zostanie złożone w biurze podawczym Sądu albo nadane na poczcie, najpóźniej ostatniego dnia terminu.

  10. Jeśli chcą Państwo uzyskać potwierdzenie złożenia pisma, można je otrzymać przy składaniu pisma w biurze podawczym (na jego kopii), a w przypadku nadania pisma pocztą - można je nadać listem poleconym i zachować potwierdzenie nadania.
Drukuj informację